Gedichten van Thich Nhat Hanh

Ons ware erfgoed

De kosmos is gevuld met kostbare juwelen.

Ik wil jou daar deze morgen een handvol van geven.

 

Ieder moment van je leven is een juweel,

dat schittert en aarde en hemel,

water en wolken bevat. 

Alleen als je zachtjes ademt

worden de wonderen vertoond.

 

Opeens hoor je de vogels zingen,

de dennen neuriën,

je ziet de bloemen bloeien,

de blauwe hemel,

de witte wolken,

de glimlach en de prachtige blik

van je geliefde.

 

Jij, de rijkste persoon op aarde,

altijd bedelend om een stuk brood,

wees niet langer het berooide kind.

 

Kom terug en eis je erfdeel op.

Laten we blij zijn met ons geluk

en dat aan iedereen uitdelen.

Koester het hier en nu.

 

Laat de stroom verdriet maar los,

en sluit heel het leven in je armen.


Geen komen, geen gaan

Dit lichaam is niet ik.

Ik ben niet gevangen in dit lichaam,

Ik ben leven zonder grens.

Ik ben nooit geboren en ik sterf nooit.

 

Kijk naar de oceaan en naar de hemel vol sterren,

manifestaties van mijn wonderlijke, ware geest.

 

Sinds de tijd zonder begin, ben ik altijd vrij geweest.

Geboorte en dood zijn slechts deuren waar we doorheen gaan,

heilige drempels op onze reis.

Geboorte en dood zijn een verstoppertjesspel.

 

Dus lach met mij,

houd mijn hand vast,

laten we elkaar gedag zeggen,

gedag zeggen om elkaar weer te ontmoeten.

 

We ontmoeten elkaar vandaag,

we zullen elkaar morgen ontmoeten,

we ontmoeten elkaar ieder moment aan de bron,

we ontmoeten elkaar in alle vormen van het leven.


Noem me bij mijn ware namen

Zeg niet dat ik morgen ga

als zelfs vandaag nog komen moet.

Kijk naar me: elke seconde verschijn ik hier

om een knop aan een lentetak te zijn,

een vogel met nog tere vleugels

die in mijn nieuwe nest leert zingen,

om een rups te zijn in het hart van een bloem,

een juweel omgeven door gesteente.

 

Altijd nog kom ik om te lachen en te huilen,

te vrezen en te hopen.

Het ritme van mijn hart is het komen en gaan

van al wat leeft.

 

Ik ben de eendagsvlieg die van gedaante wisselt

op het water van de rivier.

En ik ben de vogel die een duikvlucht maakt

om de vlieg te verorberen.

 

Ik ben de kikker die vrolijk zwemt

in het heldere water van een vijver.

En ik ben de ringslang die stilletjes

zich voedt met de kikker.

 

Ik ben het kind in Afrika, vel over been,

mijn benen als dunne bamboe.

En ik ben de wapenkoopman,

die dodelijk wapentuig in Afrika verkoopt.

 

Ik ben het meisje van twaalf,

een bootvluchteling die zich in zee stort

na te zijn verkracht door een piraat.

En ik ben de piraat,

met een hart dat niet zien kan

niet liefhebben kan.

 

Ik ben lid van het politbureau

met macht in mijn handen.

En ik ben de man die zijn bloedschuld

aan zijn volk moet betalen

dat langzaam sterft in een werkkamp.

 

Mijn vreugde is als de lente, zo warm

dat de bloemen overal op aarde ontluiken.

Mijn pijn is als een rivier van tranen,

zo onmetelijk dat zij alle oceanen vult.

 

Noem me daarom bij mijn ware namen, alsjeblieft,

zodat ik al mijn huilen en lachen tezamen hoor,

zodat mijn vreugde en pijn één zijn.

 

Noem me bij mijn ware namen, alsjeblieft,

zodat ik kan ontwaken

en de deur van mijn hart open kan staan,

de deur van mededogen.