Tekst 08 februari 2018

Verslaving en gehechtheid

 

Erwin begeleidt deze avond en schrijft er het volgende over:

   'Ik doe het aan de hand van mijn eigen verhaal over mijn worsteling met alcoholverslaving en hoe ik daar uiteindelijk van los gekomen ben door o.a. meditatie en inzichten uit het boeddhisme.

   Hoe ik de alcohol gebruikte als middel om niet aanwezig te zijn in het nu, om zo niet de pijn en het verdriet te voelen die ik met mij meedroeg. En dat dit - vanuit boeddhistisch perspectief - de reden is van ons lijden (het wegbewegen van dukkha). 

   Het inzicht dat ik anderen nodig had en dat we uiteindelijk allemaal met elkaar verbonden zijn (interzijn) heeft mij enorm geholpen om van mijn verslaving los te komen.'

 

Aan de hand van onderstaande tekst van Cuong Lu en de soetra van de twee pijlen waar Thich Nhat Hahn ook over geschreven heeft neemt Erwin ons mee deze avond.

 

Verslaving is het vasthouden aan geluk. Geluk verandert heel snel in lijden als je niet ziet dat geluk een ontstaan en een uitdoving is. Als je iets niet meer kan loslaten, wat het ook is ben je bezig met je verslaving. Dat is echt eng en ook al staat je verslaving nog niet op de lijst van verslavingen, wacht niet tot het zover is.

Cuong Lu: Dit is geluk

 

In de boeddhistische Sallatha Soetra staat een verhaal dat bekend is geworden onder de naam ‘De pijl’. Als je geraakt wordt door een pijl, zo staat er, voel je pijn in dat deel van je lichaam dat door de pijl wordt geraakt. Word je vervolgens op precies dezelfde plek door een tweede pijl geraakt, dan wordt de pijn niet dubbel maar minstens tien keer zo erg.

De onaangename dingen die soms gebeuren in een mensenleven – afgewezen worden, verlies van een kostbaar voorwerp, zakken voor een examen, gewond raken tijdens een ongeluk – kun je vergelijken met de eerste pijl. Het doet pijn. De tweede pijl schieten we zelf af, dit is onze reactie, het verhaal dat we erbij maken en onze bezorgdheid en angst. Dit alles vergroot het lijden.

Thich Nhat Hahn: Omgaan met negatieve emoties