Tekst 28 juni 2016

Interzijn

Donderdagavond a.s. is de laatste avond van dit jaar. We hebben mooie avonden met elkaar gehad, regelmatig diep met elkaar gedeeld wat ons in dit leven overkomt. Vanavond kijken we dieper in het begrip Interzijn. We zijn immers geen afgescheiden zelf.

Interzijn is een van de meest fundamentele aspecten van de visie van Thich Nhat Hanh, de diepe verbondenheid van alles met alles, het onderling afhankelijke bestaan van al het bestaande. Het ontvouwt zich als je aandachtig - mindful - bent, als je diep leert kijken naar de ware aard van de dingen. Het is ook het fundament van het maatschappelijk engagement, het geëngageerd boeddhisme.

 

Als een mens zich realiseert dat hij niet degene is die handelt of ervaart, zullen de golven van zijn geest tot bedaren komen. Een aantal teksten hierover:

 

Je bent niet wie je denkt dat je bent. 

Je bent niet wie je denkt te zijn. Je bent zo veel meer. Laat je niet beperken door je intellect. Je intelligente ego is beperkend en houdt je vrije ego onder de duim. Hij vindt zich slim en de ander dom.

 

De maan is de maan, is de maan, is de maan. Mijn arm die naar de maan wijst is niet de maan. De poolster geeft de richting van het noorden aan maar is niet het noorden. 

 

Alles wat we denken te zijn, zijn we niet. In werkelijkheid zijn we vrij. Onze gedachten beperken ons. Wie is het die denkt, ervaart en voelt? Wie is het die inademt, wie is het die uitademt?

 

Vorm is leegte en leegte is vorm, vorm is niet anders dan leegte, leegte is niet anders dan vorm. 

In leegte realiseren we ons dat we diegene verliezen die we in werkelijkheid niet zijn. 

 

Je leeft rollen in je leven. Ontdoe je van je rollen. Rollen zijn beperkend. Zie je zelf als ruimte, dan ben je vrij. Je bent niet je naam, je bent geen vader, oma, secretaresse, directeur, brandweerman of wat dan ook. 

Jouw huis is niet jouw huis, jouw auto niet jouw auto. 

 

Je bent niet ik; ga dood voordat je sterft. Laat je beperkende gedachten los, dat is Nirvana, dat is het Koninkrijk Gods, hier en nu. Leef de vrijheid die je bent. Alleen onze gedachten beperken ons. Zoek de leegte op, hoe? Door stil te zijn, door te mediteren en door in bewuste aandacht te leven.


Ik geef de idee op dat ik dit lichaam ben en dat mijn levensduur beperkt is. Ik zie dat ik niet echt dit lichaam ben, dat uit vier elementen bestaat, en dat ik er niet door beperkt word.

 

Ik maak deel uit van de levensstroom van spirituele en biologische voorouders die duizenden jaren lang is doorgestroomd tot aan de huidige tijd en die duizenden jaren lang zal doorstromen naar de toekomst. 

 

Ik ben één met mijn voorouders, ik ben één met alle mensen en alle wezens, of ze nu vrede voelen en onbevreesd zijn of lijden en bang zijn.

Op dit moment ben ik overal op aarde aanwezig. Ik ben ook aanwezig in het verleden en de toekomst.

 

Dat dit lichaam uiteenvalt deert me niet, net zoals het vallen van de bloesem niet het einde van de pruimenboom betekent. 

 

Ik zie mezelf als een golf op de oceaan, mijn ware aard is het water van de oceaan. Ik zie mezelf in alle andere golven en alle andere golven in mij. Het verschijnen en verdwijnen van de golf heeft geen invloed op de oceaan.

 

Mijn dharma-lichaam en mijn geestelijke wijsheid zijn niet onderworpen aan geboorte en dood.

 

Ik zie hoe ik al aanwezig was voordat mijn lichaam verscheen en hoe ik aanwezig zal zijn nadat mijn lichaam uiteen is gevallen. Ik zie hoe ik ook buiten dit lichaam besta.

Mijn levensduur beperkt zich niet tot 70 of 80 jaar. Zij is net als de levensduur van een blad of een boeddha grenzeloos.

 

Ik heb de idee opgegeven dat ik een lichaam ben dat losstaat van alle andere levensvormen in tijd en ruimte.