Stamboom deel 1 India

 De Boeddha        1. Ca DiếpMaha Kassapa

India
        2. A NanAnanda

India
        3. Thương Na Hoà TuSanavasi

India
        4. Ưu Ba Cúc ĐaUpagupta

India
        5. Đề Đa CaDhitika

India
        6. Di Già CaMisaka

India
        7. Bà Tu Mật ĐaVasumitra

India
        8. Phật Đà Nan ĐềBuddhanandi

India
        9. Phật Đà Mật ĐaBuddhamitra

India
        10. Hiếp Tôn GiảParsva

India
        11. Phú Na Dạ XaPunayas

India
        12. Mã MinhAsvaghosa

India
        13. Ca Tỳ Ma LaKapimala

India
        14. Long ThụNāgārjuna

India
        15. Ca Na Đề BàKanadeva

India
        16. La Hầu LaRāhulabhadra

India
                17. Tăng Già Nan ĐềSamghanandi

India
 17. Khương Tăng Hội( ? – 280)

Vietnam
          18. Già Da Xá ĐaSamghayathata

India
 18. Mâu Bác( ? - ?)

Vietnam
      19. Cưu Ma La ĐaKumaralata

India
       20. Xà Da ĐaSayata

India
       21. Thế ThânVasubandhu

India
       22. Ma Nô LaManorata

India
       23. Hạc Lặc NaHaklenayasa

India
       24. Sư Tử Bồ ĐềSimhabodhi

India
       25. Bà Xá Tư ĐaBasasita

India
       26. Bất Như Mật ĐaPunyamitra

India
       27. Bát Nhã Đa LaPrajnadhara

India