Vervolg Nieuwsbrief

Dr Do (77), dharmaleraar in onze traditie, is door Thich Nhat Hanh met klem verzocht zijn kennis van de oriëntaalse geneeskunst door te geven aan de volgende generatie. Daar is hij nu volop mee bezig, o.a. in het EIAB. Afgelopen vrijdag en vandaag ben ik door hem behandeld temidden van zijn studenten.  Alleen de behandeling op zich heeft me al goed gedaan. Ik heb er veel vertrouwen in dat het ook mijn genezing gaat ondersteunen. Dr Do is een expert op dit gebied.

In het EIAB worden veel cursussen en trainingen gegeven. Ditzelfde weekend heb ik mee gedaan aan de cursus Boeddhistische Psychologie en Oefening in het dagelijks leven, begeleid door Thay Bhap An, een van de meest seniore dharmaleraren in onze traditie. Met 45 mensen uit verschillende landen was deze cursus de tweede bijzondere ervaring dit weekend. Het was diepgaand, het was liefdevol, er werd op een bijzondere manier met elkaar gedeeld en voor mij was dit samenzijn erg helend. 

Ik ben heel erg dankbaar voor de enorme rijkdom van de wereldwijde sangha in onze traditie en ook hoe wij in Baarn tweewekelijks met elkaar kunnen zijn.

 

De sangha ben jij. Met elkaar oefenen, met elkaar mediteren, met elkaar (durven) delen in een vertrouwde omgeving over wat we dan ook maar tegen komen in het leven, dat is waar het om gaat.