Thich Nhat Hanh

 

We mediteren in de traditie van Thich Nhat Hanh.

 

Thich Nhat Hanh (Thay) was zenmeester en boeddhistische monnik, afkomstig uit Vietnam. Hij is geboren in 1926 en op 16-jarige leeftijd als monnik ingetreden in een klooster in Vietnam.

 

Hij was de spiritueel leraar en leider van de internationale Plum Village-gemeenschap, die in 1982 begon met de vestiging van het klooster en meditatiecentrum Plum Village in Zuid Frankrijk. In de Verenigde Staten, Duitsland, Hongkong en Thailand zijn tevens kloosters. Ook in Vietnam zijn enkele boeddhistische kloosters verbonden met Thich Nhat Hanh.

 

Thich Nhat Hanh was al jong in Vietnam een vernieuwende en populaire boeddhistische leraar, die ook Westerse literatuur en wetenschappelijke inzichten in zijn onderricht inbouwde. Het ging hem erom het boeddhisme dicht bij het dagelijks leven te brengen en midden in de maatschappij. Tijdens de oorlog in Vietnam organiseerde hij samen met andere monniken, nonnen en leken-beoefenaars op grote schaal hulpacties voor de getroffen bevolking in de door bombardementen verwoeste dorpen.

Mindfulness gaf hen de kracht om te gaan met het lijden in henzelf en dit te transformeren. Dit was de basis voor de ontwikkeling van het geëngageerd boeddhisme. Tegenwoordig spreekt Thich Nhat Hanh vaker van toegepast boeddhisme, waarmee hij bedoelt dat de wijsheid, het mededogen en de inzichten uit de boeddhistische beoefening pas volledig tot hun recht komen als ze toegepast worden in het dagelijks leven, in onze gezinnen en relaties, op ons werk en door onze betrokkenheid met maatschappelijke problemen, oorlog en vrede en de ecologische crisis.

Eind jaren zestig ging Thich Nhat Hanh naar de Verenigde Staten en Europa om te pleiten voor het stopzetten van alle oorlogshandelingen in Vietnam en het starten van vredesbesprekingen. Hij leidde zelf in Parijs de boeddhistische vredesdelegatie tijdens de vredesonderhandelingen. Toen de oorlog voorbij was, mocht hij van de Vietnamese autoriteiten niet meer terugkeren en vestigde hij zich als balling in Frankrijk.

Martin Luther King nomineerde hem in 1967 de Nobelprijs voor de Vrede ten tijde van de Vietnamoorlog. Ondanks de krachtige aanbeveling van de kant van King, besloot het comité, evenals het jaar daarvoor, helemaal geen prijs toe te kennen.

 

Vooral sinds de stichting van Plum Village is hij steeds bekender geworden als spiritueel leraar. Jaarlijks bezoeken vele duizenden mensen Plum Village en de andere kloosters om retraites bij te wonen en naar lezingen van Thich Nhat Hanh te luisteren. Over de hele wereld hebben leken honderden meditatiegroepen opgezet waar zij met elkaar meditatie beoefenen en het leven in aandacht delen. 

Thich Nhat Hanh heeft zijn visie op de kernwaarden van het boeddhisme neergelegd in de Vijf Aandachtsoefeningen. Dit zijn moderne uitwerkingen van de traditionele boeddhistische leefregels. De Aandachtsoefeningen zijn zo geschreven dat ze een handvat bieden voor het leiden van een leven met volle aandacht, liefde en begrip. Je hoeft er geen boeddhist voor te worden om je door deze oefeningen aangesproken te voelen, ze toe te passen in je leven en te gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling. In simpele bewoordingen weet hij de essentie van de boeddhistische leer uit te leggen direct gekoppeld aan de praktijk van het dagelijks leven.

 

Tot op hoge leeftijd heeft Thich Nhat Hanh over de hele wereld lezingen gegeven en leidde hij grote retraites. Zijn lezingen vonden hun neerslag in de meer dan 100 boeken, waarvan er vele in meerdere talen werden vertaald. In de Nederlandse taal zijn er zelfs meer dan 50 boeken verschenen. Daarnaast schreef hij veel gedichten en maakte hij prachtige kalligrafieën.

In november 2014 heeft Thich Nhat Hanh een zware hersenbloeding gekregen. Sinds 2018 woonde hij weer in zijn 'roottempel' in Vietnam waar hij in januari 2022 is overleden.

In Nederland en België wordt er op vele plaatsen in groepjes, sangha's genaamd, gemediteerd in de traditie van Thich Nhat Hanh.

Op de website van de Stichting Leven in Aandacht staat uitgebreide informatie over de mogelijkheden je te verdiepen door middel van lezingen en retraites.